Divine Corp

Sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Đăng Công

Chủ tịch HĐQT - Người sáng lập - CEO

Đỗ Văn Minh

CFO

Vũ Đăng Đông

CHRO

Trần Thu Đông

Brand Manager

Nguyễn Thanh Tùng

CTO

Vũ Đăng Hiếu

Trợ lý CEO

Nguyễn Quang Hiếu

Nhân viên CSKH

Lê Văn Lợi

Nhân viên CSKH

Nguyễn Quang Trung

Nhân viên CSKH

Lê Mạnh Thắng

Nhân viên CSKH

Nguyễn Quốc Đạt

Nhân viên CSKH

Nguyễn Quốc Hưng

Nhân viên thanh toán

Hoàng Minh Hải

Nhân viên CSKH

Ngô Sĩ Nam

Nhân viên CSKH

Lê Minh Tiến

Nhân viên CSKH

Nguyễn Sỹ Hải

Nhân viên CSKH

Nguyễn Tiến Đạt

Nhân viên CSKH

Nguyễn Việt Anh

Quản lý giải đấu - Caster

Hoàng Trung Kiên

Photo Designer

Nguyễn Tuấn Anh

Video Director - Photo Designer

Trần Hoàng Hà

Video Designer - Camera man

Ngô Tấn Đức Hưng

Trợ lý giải đấu - Camera man

Tống Hương Giang

Trợ lý giải đấu - Biên tập viên

Trần Thành Trí

Caster

Hồ Huy Hùng

Caster

Divine Esport

Nickyyy

Gamer

K2

Gamer

Zl

Gamer

Aleo

Gamer

Đỗ Hoàng Đăng

Quản lý - Huấn luyện viên

Divine Imba

DoubleP

Gamer

Turtle

Gamer

Amur4

Gamer

Tz

Gamer

Pika

Gamer